ABOUT

Impression/ impressie of the Emotion Art Module

ABOUT

 • innovation
 • building a community
 • creating balance in regards to emotions in todays society
 • stimulating collaborative efforts between parties
 • educating through creativity
 • sharing experiences
 • improving cultural understanding, encourage friendships, stimulate self awareness

 • innovatie
 • het verder opbouwen van een gemeenschap
 • het creëren van emotionele evenwicht in de maatschappij
 • het stimuleren en creëren van samenwerkingsverbanden
 • onderwijzen / opleiden met creativiteit / kunstzinnigheid als middel
 • ervaringen delen
 • het verbeteren van cultureel begrip, het aanmoedigen van het aangaan van vriendschappen, het zelfbewustzijn stimuleren

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s